Zarządzenie Nr 99/2022 Burmistrza Radomyśla Wielkiego z dnia 30 czerwca 2022 r.

w sprawie zakazu podlewania trawników oraz napełniania basenów rekreacyjnych i innych zbiorników na terenie gminy Radomyśl Wielki

Na podstawie art. 41 ust. 2 w związku z art. 7 ust. 1 pkt 3 i art. 40 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559), art. 4 ust. 3 oraz art. 14 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłoszeniu aktów normatywnych i niektórych aktów prawnych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1461) w związku z niedoborem wody na terenie Gminy Radomyśl Wielki

§ 1. Wprowadza się zakaz podlewania z sieci wodociągowej trawników oraz napełniania basenów rekreacyjnych i innych zbiorników na terenie gminy Radomyśl Wielki do 31 sierpnia 2022 r.

§ 2. Kto narusza zakaz, o którym mowa w §1 ust. 1, podlega karze grzywny na zasadach określonych w art. 54 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. – Kodeks wykroczeń (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2008)

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie w terminie 3 dni od ogłoszenia poprzez obwieszczenie na tablicy ogłoszeń oraz Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Radomyślu Wielkim i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

 

Burmistrz Radomyśla Wielkiego

Józef Rybiński

30 czerwca 2022

INFORMACJA

Informujemy, iż ze względu na remont klatki schodowej wejście główne do Urzędu Miejskiego będzie zamknięte od 27.06.2022 r. Wejście do Urzędu Miejskiego możliwe będzie od strony parkingu przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.


Burmistrz Radomyśla Wielkiego zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych

w sprawie zagospodarowania pomieszczeń na parterze budowanego budynku usługowego. Konsultacje będą prowadzone w terminie od 20.06.2022 r. do 20.07.2022 r.

Jeżeli mieszkasz na terenie  Gminy Radomyśl Wielki, działasz aktywnie na jej rzecz, jesteś członkiem organizacji pozarządowej lub prowadzisz tu firmę, weź udział w konsultacji społecznej i wyraź swoje zdanie!

więcej informacji i formularz konsultacji >>>

Komunikaty

Aktualne wydarzenia
1
Obsługa
interesantów
2
Informacje
o gminie
3
Urząd
Miejski
4
Informacje, komunikaty, oferty, zaproszenia
5