Most do remontu

Powiększ
Most do remontu
W najbliższych miesiącach Gmina przeprowadzi remont mostu w Dulczy Wielkiej w pobliżu kółka rolniczego i szkoły.

Konstrukcję nośną mostu stanowić będą belki prefabrykowane strunobetonowe zespolone z płytą żelbetową. Podpory zostaną wykonane z betonu monolitycznego. Na moście zostanie wykonana izolacja płyty pomostu oraz dwuwarstwowa nawierzchnia z betonu asfaltowego. Obiekt zostanie wyposażony w balustrady wysokości 1,2 m. Koszt robót to 750 tys. zł.

Prace mają się rozpocząć 8 kwietnia. Termin wykonania robót to wrzesień br., niemniej wykonawca chciałby zakończyć prace już w lipcu.

26 marca 2024