Termomodernizacja komisariatu

Powiększ
Termomodernizacja komisariatu
Burmistrz Józef Rybiński podpisał porozumienie z Komendą Wojewódzką Policji w Rzeszowie dotyczące termomodernizacji budynku przy ulicy Rynek 27 w Radomyślu Wielkim, w którym znajduje się komisariat policji.

 

Porozumienie dotyczy podziału kosztów zadania pomiędzy Gminą, a KWP w Rzeszowie. Przedsięwzięcie planowane jest do realizacji w drugiej połowie obecnego roku. Przy okazji docieplenia budynku wykonana zostanie także nowa elewacja.

18 kwietnia 2024