Na poprawę jakości powietrza

Powiększ
Na poprawę jakości powietrza
Gmina Radomyśl Wielki, jako partner projektu: „Podkarpackie – żyj i oddychaj”, realizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego, podpisała umowę na udział w tym przedsięwzięciu.

 

Partnerzy podpisali umowy 3 lipca w sali audytoryjnej UMWP. W imieniu samorządu województwa podpisy złożyli: wicemarszałek Karol Ożóg i Anna Huk – członek zarządu województwa, a ze strony Gminy z-ca burmistrza Zdzisław Lasota.

Ponad 800 tys. zł na gminę

Projekt ma na celu poprawę jakości powietrza na Podkarpaciu. Na jego realizację samorząd województwa pozyskał unijne dofinansowanie z programu LIFE oraz dotację z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W sumie na zadania projektowe przeznaczono ponad 100 mln złotych. Wartość działań realizowanych przez gminę partnerską w ramach projektu szacowana jest na 882 tys. zł, zaś kwota dofinansowania wynosi ponad 838 tys., czyli 95% wsparcia. Gmina Radomyśl Wielki jest jednym z 66 partnerów uczestniczących w tym przedsięwzięciu. Będzie ono realizowane w latach 2024-33. 

Specjalni doradcy pomogą mieszkańcom

W ramach projektu planowane jest: fachowe doradztwo, a także dostarczenie wiedzy eksperckiej i wsparcia dla mieszkańców w zakresie wyboru źródeł dofinansowania, składania wniosków o dotację i ich rozliczeń. Specjalnie zatrudnieni doradcy będą oferować mieszkańcom pomoc techniczną w wyborze odpowiednich źródeł ogrzewania, termomodernizacji oraz odnawialnych źródeł energii.
Samorządy uzyskają dofinansowanie na przeszkolenie pracownika i kilkuletnie finansowanie jego etatu, jako doradcy ds. powietrza i energii. Gminni doradcy będą wspierać mieszkańców województwa podkarpackiego w różnych kwestiach: pomogą na przykład z wymianą tak zwanych „kopciuchów”, podpowiedzą, jak najlepiej przeprowadzić termomodernizację budynku, gdzie zdobyć na nią dofinansowanie, jakąinstalację OZE zamontować w domu czy gminie. Ponadto doradca finansowany z projektu LIFE zdobędzie podczas studiów podyplomowych potrzebne kwalifikacje w zakresie wykonywania audytów energetycznych oraz świadectw energetycznych budynków.

Kampanie edukacyjne

Projekt „Podkarpackie – żyj i oddychaj” będzie się wiązał z licznymi kampaniami informacyjno-edukacyjnymi. Mają one podnieść świadomość mieszkańców na temat problemów związanych z jakością powietrza i koniecznością podejmowania działań na rzecz ich rozwiązania. Wesprze również samych samorządowców – poprzez liczne działania edukacyjne oraz fachowe doradztwo świadczone przez ekspertów. 
Co ważne gminy partnerskie otrzymają również wsparcie w realizacji uchwał sejmiku województwa, czyli z zakresu Programu Ochrony Powietrza i uchwały antysmogowej. Obligują one samorządy do realizacji działań naprawczych zmierzających do poprawy jakości powietrza. 

Dodatkowe punkty przy wnioskach unijnych

Udział w projekcie łączy się także z korzyściami przy pozyskiwaniu środków z programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia na lata 2021-27. Gminy uczestniczące w projekcie, podczas oceny wniosku o dofinansowanie, otrzymają dodatkowe punkty.

Fot. A.Magda/Biuro Prasowe UMWP 

4 lipca 2024