Przyjazna gmina z tradycjami

Powiększ
Przyjazna gmina z tradycjami
Gmina Radomyśl Wielki została laureatem programu „Przyjazna Polska” w kategorii „Gmina z Tradycją”.

Program ten, którego organizatorem jest Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym, stawia sobie za zadanie wskazanie potencjału polskich gmin i ich atrakcyjności. Celem jest zaprezentowanie społeczności krajowej i międzynarodowej wyróżniających się polskich samorządów, wypromowanie ich osiągnięć i możliwości oraz pokazanie, że spełniają wysokie kryteria profesjonalnego zarządzania, mają umiejętności tworzenia korzyści rozwojowych oraz charakteryzują się przedsiębiorczością.

Gmina z Tradycją

Program składał się z certyfikacji ogólnej, w której były oceniane wszystkie samorządy i kilku tematycznych do wyboru. Radomyśl Wielki wziął udział w rywalizacji w kategorii „Gmina z Tradycją”. Audytorzy sprawdzali w niej m.in. czy gmina pielęgnuje ważne tradycje narodowe, kulturowe i religijne, a także tradycyjne zajęcia i rzemiosła; prowadzi działania promocyjne na temat posiadanych dóbr w zakresie tradycji i kultury; czy organizuje uroczystości związane z przestrzeganiem określonych tradycji oraz na rzecz integracji mieszkańców i budowy więzi między nimi.

W tym zakresie radomyska gmina od wielu już lat ma się czym pochwalić. Organizuje bowiem imprezy o zasięgu wojewódzkim czy nawet ponadwojewódzkim, czego przykładem są Dni Radomyśla Wielkiego, Ogólnopolski Bieg Radomyski im. J. Kozioła, Podkarpacki Dzień Wędliniarza, Podkarpacki Konkurs Wieńca Dożynkowego czy Parada Konna. Rok rocznie organizowane są dożynki gminne, obchody Święta Niepodległości czy uroczystości z okazji uchwalenia Konstytucji 3 Maja połączone ze świętem Najświętszej Maryi Panny - Królowej Polski. Tradycyjnie 15 sierpnia w uroczystość Wniebowzięcia NMP gmina włącza się w uroczystości organizowane wraz z parafią Zgórsko. Gmina bywała także współorganizatorem w wymiarze ponadgminnym Święta Wojska Polskiego czy Dnia Strażaka. Od 16 lat na początku stycznia samorząd organizuje Wieczór Kolęd i Pastorałek, podczas którego występują lokalne chóry, zespoły i kapele. Gmina nie zapomina o ważnych rocznicach. Przykładem 70-lecie zbrodni katyńskiej, gdzie przy radomyskim gimnazjum odbyła się uroczystość, podczas której zasadzono dęby pamięci poświęcone radomyskim Katyńczykom; czy chociażby dwudniowe obchody 900-lecia Zgórska, najstarszej miejscowości w powiecie mieleckim. To tylko najważniejsze przykłady kultywowania różnych tradycji, a jednoczenie integrowania mieszkańców.

Warto zwrócić uwagę na jeszcze jeden aspekt. O gminie Radomyśl Wielki w płd.-wsch. Polsce mówi się, że jest zagłębiem tradycyjnego wędliniarstwa. Udowadniają to swoją codzienną pracą miejscowi wędliniarze, którzy mogą liczyć na wsparcie ze strony władz lokalnych. Promowaniu tradycyjnie wytwarzanych wyrobów służy od dekady Dzień Wędliniarza, rekord Guinnessa na najdłuższą kaszankę czy rekord Polski na najdłuższą linię z kiełbasy w kształcie klucza wiolinowego. Ponadto włodarze gminy zaangażowali się w obronę producentów wędlin wytwarzanych metodą tradycyjną jeśli chodzi o utrzymanie dotychczasowych norm dotyczących wędzenia.

Przyjazne warunki

Dodajmy, że podczas certyfikacji Gmina Radomyśl Wielki była oceniana także przez pryzmat przyjaznego podejścia administracji do: biznesu, inwestorów, mieszkańców w rozwoju społeczno-ekonomicznym, stwarzania korzystnych warunków do rozwoju aktywności obywatelskiej i biznesu. Pod lupę były także brane działania na rzecz poprawy warunków życia mieszkańców gminy, dbania o rozwój dzieci i młodzieży poprzez działania podejmowane w zakresie edukacji, sportu, kultury i rekreacji, stwarzania korzystnych warunków życia dla seniorów i osób niepełnosprawnych. Nie bez znaczenia był stan infrastruktury technicznej, gospodarność władz oraz umiejętność tworzenia i realizowania planów rozwojowych.

Certyfikat laureata „Przyjaznej Polski” w kategorii „Gmina z Tradycją” dla radomyskiego samorządu odebrał burmistrz Józef Rybiński, podczas finałowej gali III edycji programu, która miała miejsce 21 października w Hotelu Bristol w Warszawie.

Fot. przyjaznapolska.pl

24 października 2016