Piknik w Dąbrówce Wisłockiej

Powiększ
Piknik w Dąbrówce Wisłockiej
W niedzielne popołudnie, 23 czerwca, w remizie OSP w Dąbrówce Wisłockiej uczniowie ze Szkoły Podstawowej zaprezentowali program artystyczny „Witajcie w naszej bajce” złożony z przedstawień, piosenek i tańców przed zaproszonymi gośćmi, rodzicami i mieszkańcami wsi.

 

Dzięki wspólnym działaniom Stowarzyszenia „Z Duchem Czasu”, dyrektor Joanny Wolak, grona pedagogicznego Szkoły Podstawowej w Dąbrówce Wisłockiej i Gminy Radomyśl Wielki w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zorganizowano piknik „W rodzinie siła - mówimy nie wszystkim używkom”.

Uczestniczyli w nim burmistrz Agnieszka Machnik, zastępca burmistrza Zdzisław Lasota, sekretarz gminy Maria Należna, państwo Irena i Józef Rybińscy, ks. proboszcz Wiesław Wysowski, radny Stanisław Stec, sołtys Krzysztof Kukla oraz długoletnia dyrektor miejscowej szkoły Stanisława Syper. Po uczniowskich prezentacjach, dzieci korzystały z różnych atrakcji: dmuchanych zamków, trampolin, popcornu i waty cukrowej. Każde dziecko częstowało się cukierkami od państwa Rybińskich i pani Syper. Dorośli posilali się bigosem, kiełbaskami z grilla, chłodnymi napojami i lodami.

Uczniowie i ich rodzice mogli wysłuchać pogadanki o zasadach bezpieczeństwa i zagrożeniach w okresie wakacyjnym i nie tylko. Wygłosiły je policjantki z Mielca i Radomyśla Wielkiego. Były to działania kierowane do uczniów i młodzieży, wspomagające prawidłowe procesy rozwoju fizycznego i psychicznego i promujące zdrowy styl życia, umożliwiające rozwijanie różnych umiejętności życiowych, które pozwolą młodym ludziom radzić sobie z wymogami życia, emocjami. Nie obyło się bez informacji o zagrożeniach i ryzykach jakie ze sobą niesie spożywanie alkoholu i zażywanie narkotyków czy dopalczy.

Goście przybyli na piknik korzystali także z przysmaków przygotowanych przez członkinie Stowarzyszenia „Z Duchem Czasu”, cieszyli się rozmowami, muzyką, czasem spędzonym z swoim dziećmi i sąsiadami.

3 lipca 2024