Aktualizacja planu zamówień publicznych - 10.10.2023 r.