OGŁOSZENIE

Wnioski o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy przyjmowane będą w terminie od 01.04.2022r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Radomyślu Wielkim
31 marca 2022