OGŁOSZENIE (zmiana)

Urząd Miejski w Radomyślu Wielkim na prośbę miasta Radomyśl w obwodzie Żytomierskim oraz miasta Trembowla w obwodzie Tarnopolskim na Ukrainie zaprasza do udziału w zbiórce darów

 w dniach:


4 – 9 kwiecień 2022
poniedziałek – sobota 

 

Miejsca zbiórki:

poniedziałek – piątek
8:00 – 19:00

- Urząd Miejski w Radomyślu Wielkim, Rynek 32 (po godz. 15:30 prosimy dzwonić dzwonkiem !)

sobota
8:00 – 14:00

- Budynek remizy OSP Radomyśl Wielki, ul. Matuli 3


Sytuacja na Ukrainie nadal jest trudna i bardzo potrzebna jest pomoc humanitarna, prosimy, więc osoby chętne o dostarczanie:

  • żywności i produktów spożywczych o wydłużonym terminie przydatności, 
  • środków medycznych i opatrunkowych, 
  • środków higienicznych. 

 

 

6 kwietnia 2022