Gmina nie bierze kredytu na wywóz odpadów - sprostowanie do artykułu „Pożyczają na wywóz śmieci” opublikowanego w Korso

W artykule pt. „Pożyczają na wywóz śmieci” opublikowanym 9 czerwca 2015 r. w Tygodniku Regionalnym Korso tytuł, lid i tzw. wstawka wprowadzają Czytelników w błąd, bowiem Gmina Radomyśl Wielki nie zaciąga kredytu i nigdy takowego nie zamierzała zaciągać.

Uchwała, która została podjęta na sesji Rady Miejskiej w Radomyślu Wielkim 18 maja 2015 r., dotyczy co prawda zaciągnięcia zobowiązania finansowego wykraczającego poza rok budżetowy 2015 na zadanie pn. „Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstałych i zebranych na wszystkich nieruchomościach położonych w Gminie Radomyśl Wielki” w wysokości 1 720 676 zł, ale absolutnie nie oznacza to, że Gmina Radomyśl Wielki zaciągnie kredyt. Spłata tego zobowiązania nastąpi bowiem z wpływów z opłat od mieszkańców za gospodarowanie odpadami komunalnymi w latach 2016 i 2017.

Wyjaśniamy, że podjęta uchwała ma jedynie, zgodnie z przepisami prawa, umożliwić (po rozstrzygnięciu przetargu) podpisanie przez Gminę Radomyśl Wielki umowy z wykonawcą wspomnianego zadania (tj. odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych), które wykracza poza rok budżetowy 2015 i będzie realizowane także w latach 2016-17.

16 czerwca 2015