INFORMACJA DOTYCZĄCA OPŁATY SKARBOWEJ

W  związku z sytuacją epidemiczną, Urząd Miejski w Radomyślu Wielkim informuje, że w przypadku ubiegania się o wydanie dokumentów podlegających opłacie skarbowej, wpłaty należy dokonać na rachunek tut. Urzędu:

Nr rachunku bankowego:

Bank Spółdzielczy w Radomyślu Wielkim

87 9479 0009 2001 0000 0169 0004

Szczegółowe informacje odnośnie wysokości opłaty skarbowej dostępne są na stronie internetowej urzędu : www.radomyslwielki.pl w zakładce – Obsługa interesantów, lub kontakt telefoniczny:

- Urząd Stanu Cywilnego – 14 680 70 61

- Ewidencja ludności, meldunki – 14 680 70 68

- Wydział Podatków i Opłat – 14 680 89 00, 14 680 70 67

- Wydział Budownictwa i Inwestycji – 14 680 70 53, 14 680 70 60

- Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej – 14 680 89 16