Punkt Konsultacyjno - Informacyjny Programu „Czyste Powietrze”

Powiększ
Punkt Konsultacyjno - Informacyjny Programu „Czyste Powietrze”
Urząd Miejski w Radomyślu Wielkim informuje wszystkich mieszkańców Gminy, że tut. Urząd uruchamia punkt konsultacyjno-informacyjny Programu „Czyste Powietrze”(pokój nr 13).

W ramach porozumienia z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie, mieszkańcy gminy Radomyśl Wielki będą mogli skorzystać z pomocy pracowników Urzędu Miejskiego w procesie składania wniosków o dofinansowanie z programu „Czyste Powietrze” jak również uzyskać wszelkie niezbędne informacje na temat programu.

Pracownicy będą udzielać informacji o Programie osobom zainteresowanym złożeniem wniosku o dofinansowanie, a także wspierać Wnioskodawców w zakresie przygotowania wniosków o dofinansowanie, w tym pod kątem wymagań określonych w Programie, a także pomagać Wnioskodawcom przy rozliczeniu przyznanego dofinansowania, w tym przy poprawnym wypełnieniu wniosku o płatność oraz kompletowaniu wymaganych załączników

Konsultacje prowadzone będą od poniedziałku do piątku w godzinach :

  • poniedziałek 8:00 – 10:00
  • wtorek 7:30 – 9:30
  • środa 7:30 – 9:30
  • czwartek 13:30 – 15:30
  • piątek  13:30 – 15:30

Wszelkich informacji można uzyskać pod numerem:

504 034 268

Informujemy, że w celu zminimalizowania ryzyka rozprzestrzeniania się epidemii wywołanej wirusem SARS-CoV-2 oraz zapewnienia bezpieczeństwa zarówno klientów, jak i pracowników Urzędu, bezpośrednia obsługa mieszkańców odbywać się będzie z zachowaniem obowiązujących reżimów i wymogów sanitarnych

Zachęcamy do korzystania z punktu!

Czyste powietrze - zdrowy wybór - twój wybór

25 maja 2021