Ostrzeżenia pogodowe

Ostrzeżenie meteorologiczne nr 224/2024 (OTWÓRZ)

Ostrzeżenie meteorologiczne nr 222/2024 (OTWÓRZ)

Ostrzeżenie meteorologiczne nr 218/2024 (OTWÓRZ)

Ostrzeżenie meteorologiczne nr 205/2024 (OTWÓRZ)

Ostrzezenie meteorologiczne nr 203/2024 (OTWÓRZ)

Ostrzeżenie meteorologiczne nr 190/2024 (OTWÓRZ)

Ostzreżenie meteorologiczne nr 173/2024 (OTWÓRZ)

Ostrzeżenie meteorologiczne nr 169/2024 (OTWÓRZ)

Ostrzeżenie meteorologiczne nr 166/2024 (OTWÓRZ)

Prognoza niebezpiecznych zjawisk nr 1/2024 (OTWÓRZ)

Ostrzeżenie meteorologiczne nr 156/2024 (OTWÓRZ)

Ostrzeżenie meteorologiczne nr 155/2024 (OTWÓRZ)

Ostrzeżenie meteorologiczne nr 153/2024 (OTWÓRZ)

Ostrzeżenie meteorologiczne nr 142/2024 (OTWÓRZ)

Ostrzeżenie meteorologiczne nr 124/2024 (OTWÓRZ)

Ostrzeżenie meteorologiczne nr 117/2024 (OTWÓRZ)

Ostrzeżenie meteorologiczne nr 114/2024 (OTWÓRZ)

Ostrzeżenie meteorologiczne nr 97/2024 (OTWÓRZ)

Ostrzeżenie meteorologiczne nr 93/2024 (OTWÓRZ)

Ostrzeżenie meteorologiczne nr 89/2024 (OTWÓRZ)

Ostrzeżenie meteorologiczne nr 88/2024 (OTWÓRZ)

Ostrzeżenie meteorologiczne nr 69/2024 (OTWÓRZ)

Ostrzeżenie meteorologiczne nr 66/2024 (OTWÓRZ)

Powiadomienie jakość powietrza nr 2/2024 (OTWÓRZ)

Ostrzeżenia meteorologiczne nr 42/2024 (OTWÓRZ)

Ostrzeżenie meteorologiczne nr 41/2024 (OTWÓRZ)

Ostrzeżenie meteorologiczne nr 34/2024 (OTWÓRZ)

Powiadomienie jakość powietrza nr 1 (OTWÓRZ)

Ostrzeżenie meteorologiczne nr 7/2024 (OTWÓRZ)

Ostrzeżenie meteorologiczne nr 321/2023 (OTWÓRZ)

Ostrzeżenie meteorologiczne nr 306/2023 (OTWÓRZ)

Ostrzeżenie meteorologiczne nr 304/2023 (OTWÓRZ)

Powiadomienie jakość powietrza nr 2 (OTWÓRZ)

Ostrzeżenie meteorologiczne nr 285/2023 (OTWÓRZ)

Ostrzeżenie meteorologiczne nr 280/2023 (OTWÓRZ)

Ostrzeżenie meteorologiczne nr 277/2023 (OTWÓRZ)

Ostrzeżenia meteorologiczne nr 275/2023 (OTWÓRZ)

Ostrzeżenie meteorologiczne nr 274/2023 (OTWÓRZ)

Ostrzeżenie meteorologiczne nr 208/2023 (OTWÓRZ)

Ostrzeżenie meteorologiczne nr 202/2023 (OTWÓRZ)

Ostrzeżenie meteorologiczne nr 196/2023 (OTWÓRZ)

Ostrzeżenie meteorologiczne nr 187/2023 (OTWÓRZ)

Ostrzeżenie meteorologiczne nr 179/2023 (OTWÓRZ)

Ostrzeżenie meteorologiczne nr 178/2023 (OTWÓRZ)

Ostrzeżenie meteorologiczne nr 175/2023 (OTWÓRZ)

Ostrzeżenie meteorologiczne nr 165/2023 (OTWÓRZ)

Ostrzeżenie meteorologiczne nr 159/2023 (OTWÓRZ)

Ostrzeżenie meteorologiczne nr 149/2023 (OTWÓRZ)

Ostrzeżenie meteorologiczne nr 139/2023 (OTWÓRZ)

Ostrzeżenie meteorologiczne nr 138/2023 (OTWÓRZ)

Ostrzeżenie meteorologiczne nr 127/2023 (OTWÓRZ)

Ostrzeżenie meteorologiczne nr 124/2023 (OTWÓRZ)

Ostrzeżenie meteorologiczne nr 121/2023 (OTWÓRZ)

Ostzreżenie meteorologiczne nr 118/2023 (OTWÓRZ)

Ostrzeżenie meteorologiczne nr 117/2023 (OTWÓRZ)

Ostrzeżenie meteorologiczne nr 112/2023 (OTWÓRZ)

Ostrzeżenie meteorologiczne nr 110/2023 (OTWÓRZ)

Ostrzeżenie meteorologiczne nr 102/2023 (OTWÓRZ)

Ostrzeżenie meteorologiczne nr 94/2023 (OTWÓRZ)

Ostrzeżenie meteorologiczne nr 82/2023 (OTWÓRZ)

Ostrzeżenie meteorologiczne nr 78/2023 (OTWÓRZ)

Ostrzeżenie meteorologiczne nr 76/2023 (OTWÓRZ)

Ostrzeżenie meteorologiczne nr 75/2023 (OTWÓRZ)

Ostrzeżenie meteorologiczne nr 70/2023 (OTWÓRZ)

Ostrzeżenie meteorologiczne nr 68/2023 (OTWÓRZ)

Ostrzeżenie meteorologiczne nr 66/2023 (OTWÓRZ)

Ostrzeżenie meteorologiczne nr 62/2023 (OTWÓRZ)

Powiadomienie jakość powietrza nr 1/2023 (OTWÓRZ)

Ostrzeżenie meteorologiczne nr 50/2023 (OTWÓRZ)

Ostrzeżenie meteorologiczne nr 46/2023 (OTWÓRZ)

Ostrzeżenia meteorologiczne nr 40/2023 (OTWÓRZ)

Ostrzeżenie meteorologiczne nr 32/2023 (OTWÓRZ)

Ostrzeżenie meteorologiczne nr 24/2023 (OTWÓRZ)

Ostrzeżenie meteorologiczne nr 16/2023 (OTWÓRZ)

Ostrzeżenie meteorologiczne nr 14/2023 (OTWÓRZ)

Ostrzeżenie meteorologiczne nr 5/2023 (OTWÓRZ)

Ostrzeżenie meteorologiczne nr 266/2022 (OTWÓRZ)

Ostrzeżenia meteorologiczne nr 264/2022 (OTWÓRZ)

Ostrzeżenie meteorologiczne nr 263/2022 (OTWÓRZ)

Ostrzeżenie meteorologiczne nr 262/2022 (OTWÓRZ)

Ostrzeżenia meteorologiczne nr 260/2022 (OTWÓRZ)

Ostrzeżenia meteorologiczne nr 254/2022 (OTWÓRZ)

Ostrzeżenie meteorologiczne nr 253/2022 (OTWÓRZ)

Ostrzeżenie meteorologiczne nr 251/2022 (OTWÓRZ)

Ostrzeżenie meteorologiczne nr 240/2022 (OTWÓRZ)

Ostrzeżenie meteorologiczne nr 239/2022 (OTWÓRZ)

Ostrzeżenia meteorologiczne nr 231/2022 (OTWÓRZ)

Ostrzeżenie meteorologiczne nr 228/2022 (OTWÓRZ)

Ostrzeżenie meteorologiczne nr 225/2022 (OTWÓRZ)

Ostrzeżenie meteorologiczne nr 222/2022 (OTWÓRZ)

Ostrzeżenia meteorologiczne nr 214/2022 (OTWÓRZ)

Ostrzeżenie meteorologiczne nr 213/2022 (OTWÓRZ)

Ostrzeżenie meteorologiczne nr 200/2022 (OTWÓRZ)

Ostrzezenie meteorologiczne nr 180/2022 (OTWÓRZ)

Ostrzeżenie meteorologiczne nr 178/2022 (OTWÓRZ)

Ostrzeżenie meteorologiczne nr 167/2022 (OTWÓRZ)

Ostrzeżenie meteorologiczne nr 160/2022 (OTWÓRZ)

Ostrzeżenie meteorologiczne nr 152/2022 (OTWÓRZ)

Ostrzeżenie meteorologiczne nr 135/2022 (OTWÓRZ)

Ostrzeżenie meteorologiczne nr 132/2022 (OTWÓRZ)

Ostrzeżenie meteorologiczne nr 123/2022 (OTWÓRZ)

Ostrzeżenie meteorologiczne nr 118/2022 (OTWÓRZ)

Ostrzeżenie meteorologiczne nr 111/2022 (OTWÓRZ)

Ostrzeżenie meteorologiczne nr 108/2022 (OTWÓRZ)

Ostrzeżenie meteorologiczne nr 106/2022 (OTWÓRZ)

Ostrzeżenie meteorologiczne nr 104/2022 (OTWÓRZ)

Ostrzeżenie meteorologiczne nr 92/2022 (OTWÓRZ)

Ostrzeżenie meteorologiczne nr 84/2022 (OTWÓRZ)

Ostrzeżenie meteorologiczne nr 83/2022 (OTWÓRZ)

Ostrzeżenie meteorologiczne nr 78/2022 (OTWÓRZ)

Ostrzeżenie meteorologiczne nr 67/2022 (OTWÓRZ)

Ostrzeżenia meteorologiczne nr 63/2022 (OTWÓRZ)

Ostrzeżenia meteorologiczne nr 53/2022 (OTWÓRZ)

Ostrzeżenie meteorologiczne nr 41/2022 (OTWÓRZ)

Ostrzeżenie meteorologiczne nr 36/2022 (OTWÓRZ)

Ostrzeżenie meteorologiczne nr 35/2022 (OTWÓRZ)

Ostrzeżenie meteorologicyne nr 33/2022 (OTWóRZ)

Ostrzeżenie meteorologiczne nr 29/2022 (OTWÓRZ)

Ostrzeżenie meteorologiczne nr 28/2022 (OTWÓRZ)

Ostrzeżenie meteorologiczne nr 27/2022 (OTWÓRZ)

Ostrzeżenie meteorologiczne nr 24/2022 (OTWÓRZ)

Ostrzeżenie meteorologiczne nr 21/2022 (OTWÓRZ)

Ostrzeżenie meteorologiczne nr 12/2022 (OTWÓRZ)

Ostrzeżenie meteorologiczne nr 10/2022 (OTWÓRZ)

Ostrzeżenie meteorologiczne nr 227/2021 (OTWÓRZ)

Ostrzeżenie meteorologiczne nr 226/2021 (OTWÓRZ)

Ostrzeżenie meteorologiczne nr 217/2021 (OTWÓRZ)

Ostrzeżenie meteorologiczne nr 211/2021 (OTWÓRZ)

Ostrzeżenie meteorologiczne nr 210/2021 (OTWÓRZ)

Ostrzeżenie meteorologiczne nr 208/2021 (OTWÓRZ)

Ostrzeżenie meteorologiczne nr 203/2021 (OTWÓRZ)

Ostrzeżenie meteorologiczne nr 201/2021 (OTWÓRZ)

Powidomienie 25.11.2021 (OTWÓRZ)

Ostrzeżenie meteorologiczne nr 193/2021 (OTWÓRZ)

Ostrzeżenia meteorologiczne nr 190/2021 (OTWÓRZ)

Ostrzeżenie meteorologiczne nr 186/2021 (OTWÓRZ)

Ostrzeżenie meteorologiczne nr 178/2021 (OTWÓRZ)

Ostrzeżenie meteorologiczne nr 175/2021 (OTWÓRZ)

Ostrzeżenie meteorologiczne nr 174/2021 (OTWÓRZ)

Ostrzeżenie meteorologiczne nr 162/2021 (OTWÓRZ)

Ostrzeżenie meteorologiczne nr 155/2021 (OTWÓRZ)

Ostrzeżenie meteorologiczne nr 148/2021 (OTWÓRZ)

Ostrzeżenie meteorologiczne nr 141/2021 (OTWÓRZ)

Ostrzeżenie meteorologiczne nr 140/2021 (OTWÓRZ)

Ostrzeżenie meteorologiczne nr 138/2021 (OTWÓRZ)

Ostrzeżenie meteorologiczne nr 130/2021 (OTWÓRZ)

Ostrzeżenie meteorologiczne nr 129/2021 (OTWÓRZ)

Ostrzeżenie meteorologiczne nr 123/2021 (OTWÓRZ)

Ostrzeżenie meteorologiczne nr 121/2021 (OTWÓRZ)

Ostrzeżenie meteorologiczne nr 111/2021 (OTWÓRZ)

Ostrzeżenie meteorologiczne nr 110/2021 (OTWÓRZ)

Ostrzeżenie meteorologiczne nr 108/2021 (OTWÓRZ)

Ostrzeżenie meteorologiczne nr 107/2021 (OTWÓRZ)

Ostrzeżenie meteorologiczne nr 104/2021 (OTWÓRZ)

Ostrzeżenie meteorologiczne nr 103/2021 (OTWÓRZ)

Ostrzezenie meteorologiczne nr 102/2021 (OTWÓRZ)

Ostrzeżenia meteorologiczne nr 99/2021 (OTWÓRZ)

Ostrzeżenie meteorologiczne nr 91/2021 (OTWÓRZ)

Ostrzeżenie meteorologiczne nr 88/2021 (OTWÓRZ)

Ostrzeżenie meteorologiczne nr 87/2021 (OTWÓRZ)

Ostrzeżenie meteorologiczne nr 39 (OTWÓRZ)

Ostrzeżenia meteorologiczne nr 73/2021 (OTWÓRZ)

Ostrzeżenie meteorologiczne nr 72/2021 (OTWÓRZ)

Ostrzeżenie meteorologiczne nr 61/2021 (OTWÓRZ)

Ostrzeżenie meteorologiczne nr 54/2021 (OTWÓRZ)

Ostrzeżenie meteorologiczne nr 53/2021 (OTWÓRZ)

Ostrzeżenie meteorologiczne nr 51/2021 (OTWÓRZ)

Powiadomienie 25.02.2021 (OTWÓRZ)

Powiadomienie 24.02.2021 (OTWÓRZ)

Powiadomienie 23.02.2021 (OTWÓRZ)

Ostrzeżenie meteorologiczne nr 44/2021 (OTWÓRZ)

Ostrzeżenie meteorologiczne nr 38/2021 (OTWÓRZ)

Ostrzeżenie meteorologiczne nr 37/2021 (OTWÓRZ)

Ostrzeżenie meteorologiczne nr 34/2020 (OTWÓRZ)

Ostrzeżenie meteorologiczne nr 32/2021 (OTWORZ)

Powiadomienie 10.02.2021 (OTWÓRZ)

Ostrzeżenie meteorologiczne nr 24/2021 (OTWÓRZ)

Ostrzeżenie meteorologiczne nr 23/2021 (OTWÓRZ)

Powiadomienie 01.02.2021 (OTWÓRZ)

Ostrzeżenie meteorologiczne nr 15/2021 (OTWÓRZ)

Ostrzeżenie meteorologiczne nr 14/2021 (OTWÓRZ)

Komunikat meteorologiczny 25.01.2021 (OTWÓRZ)

Ostrzeżenie meteorologiczne nr 11/2021 (OTWÓRZ)

Powiadomienie 19.01.2021 (OTWÓRZ)

Ostrzeżenie meteorologiczne nr 2/2021 (OTWÓRZ)

Ostrzeżenie meteorologiczne nr 2/2021 (OTWÓRZ)

Informacja meteorologiczna nr 1 (OTWÓRZ)

Ostrzeżenie meteorologiczne nr 252 (OTWÓRZ)

Ostrzeżenia meteorologiczne nr 251 (OTWÓRZ)

Ostrzeżenie meteorologiczne nr 250 (OTWÓRZ)

Ostrzeżenie meteorologiczne nr 242 (OTWÓRZ)

Ostrzeżenie meteorologiczne nr 239 (OTWÓRZ)

Ostrzeżenie meteorologiczne nr 237 (OTWÓRZ)

Ostrzezenie meteorologiczne nr 229 (OTWORZ)

Ostrzeżenie meteorologiczne nr 210 (OTWÓRZ)

Ostrzeżenie meteorologiczne nr 208 (OTWÓRZ)

Ostrzeżenie meteorologiczne nr 207 (OTWÓRZ)

Ostrzeżenie meteorologiczne nr 203 (OTWÓRZ)

Ostrzeżenie meteorologiczne nr 187 (OTWÓRZ)

Ostrzeżenie meteorologiczne nr 186 (OTWÓRZ)

Ostrzeżenie meteorologiczne nr 182 (OTWÓRZ)

Ostrzeżenie meteorologiczne nr 169 (OTWÓRZ)

Ostrzeżenie meteorologiczna nr 159 (OTWÓRZ)

Ostrzeżenie meteorologiczne nr 154 (OTWÓRZ)

Ostrzeżenie meteorologiczne nr 153 (OTWÓRZ)

Ostrzeżenie meteorologiczne nr 150 (OTWÓRZ)

Ostrzeżenia meteorologiczne nr 147 (OTWÓRZ)

Ostrzeżenie meteorologiczne nr 146 (OTWÓRZ)

Ostrzeżenie meteorologiczne nr 145 (OTWÓRZ)

Ostrzeżenie meteorologiczne nr 143 (OTWÓRZ)

Ostrzeżenia meteorologiczne nr 141 (OTWÓRZ)

Ostrzeżenie meteorologiczne nr 134 (OTWÓRZ)

Ostrzeżenie meteorologiczne nr 130 (OTWÓRZ)

Ostrzeżenia meteorologiczne nr 116 (OTWÓRZ)

Ostrzeżenie meteorologiczne nr 114 (OTWÓRZ)

Ostrzeżenie meteorologiczne nr 110 (OTWÓRZ)

Ostrzeżenie meteorologiczne nr 106 (OTWÓRZ)

Ostrzeżenie meteorologiczne nr 104 (OTWÓRZ)

Ostrzeżenie meteorologiczne nr 97 (OTWÓRZ)

Ostrzeżenie meteorologiczne nr 96 (OTWÓRZ)

Ostrzeżenie meteorologiczne nr 94 (OTWÓRZ)

Ostrzeżenie meteorologiczne nr 93 (OTWÓRZ)

Ostrzeżenie meteorologiczne nr 92 (OTWÓRZ)

Ostrzeżenie meteorologiczne nr 86 (OTWÓRZ)

Ostrzeżenie meteorologiczne nr 85 (OTWÓRZ)

Ostrzeżenie meteorologiczne nr 61 (OTWÓRZ)

Ostrzeżenie meteorologiczne nr 51 (OTWÓRZ)

Ostrzeżenie meteorologiczne nr 35 (OTWÓRZ)

Ostrzeżenie meteorologiczne nr 31 (OTWÓRZ)

Ostrzeżenie meteorologiczne nr 30 (OTWÓRZ)

Ostrzeżenie meteorologiczne nr 10 (OTWÓRZ)

Ostrzeżenie meteorologiczne nr 190 (OTWÓRZ)

Informacja o możliwym stężeniu nr 1 (OTWÓRZ)

Ostrzeżenie meteorologiczne nr 173 (OTWÓRZ)

Ostrzeżenie meteorologiczne nr 159 (OTWÓRZ)

Ostrzeżenie meteorologiczne nr 158 (OTWÓRZ)

Ostrzeżenie meteorologiczne nr 157 (OTWÓRZ)

Ostrzeżenie meteorologiczne nr 148 (OTWÓRZ)

Ostrzeżenie meteorologiczne nr 147 (OTWÓRZ)

Ostrzeżenie meteorologiczne nr 146 (OTWÓRZ)

Ostrzeżenie meteorologiczne nr 144 (OTWÓRZ)

Ostrzeżenia meteorologiczne nr 141 (OTWÓRZ)

Ostrzeżenie meteorologiczne nr 131 (OTWÓRZ)

Ostrzeżenie meteorologiczne nr 129 (OTWÓRZ)

Ostrzeżenie meteorologiczne nr 124 (OTWÓRZ)

Ostrzeżenie meteorologiczne nr 120 (OTWÓRZ)

Ostrzerzenia meteorologiczne nr 117 (OTWÓRZ)

Ostrzerzenie meteorologiczne nr 116 (OTWÓRZ)

ŚREDNIOTERMINOWA PROGNOZA POGODY DLA WOJ. PODKARPACKIEGO - 17-07-2019 (OTWÓRZ)

PROGNOZA POGODY DLA WOJ. PODKARPACKIEGO - 17-07-2019 (OTWÓRZ)

PROGNOZA NIEBEZPIECZNYCH ZJAWISK METEOROLOGICZNYCH - 17-07-2019 (OTWÓRZ)

Ostrzerzenie meteorologiczne nr 102 (OTWÓRZ)

Ostrzerzenie meteorologiczne nr 100 (OTWÓRZ)

Ostrzeżenie meteorologiczne nr 94 (OTWÓRZ)

Ostrzeżenie meteorologiczne nr 89 (OTWÓRZ)

Ostrzeżenie meteorologiczne nr 88 (OTWÓRZ)

Ostrzeżenie meteorologiczne nr 86 (OTWÓRZ)

Ostrzeżenie meteorologiczne nr 82 (OTWÓRZ)

Ostrzeżenie meteorologiczne nr 81 (OTWÓRZ)

Ostrzeżenie meteorologiczne nr 76 (OTWÓRZ)

Ostrzeżenie meteorologiczne nr 69 (OTWÓRZ)

Pogotowie przeciwpowodziowe 21.05.2019 (OTWÓRZ)

Ostrzeżenie meteorologiczne nr 66 (OTWÓRZ)

Ostrzeżenie meteorologiczne nr 64 (OTWÓRZ)

Ostrzeżenie meteorologiczne nr 31 (OTWÓRZ)

Ostrzeżenie meteorologiczne nr 22 (OTWÓRZ)

Ostrzeżenie meteorologiczne nr 19 (OTWÓRZ)

Ostrzeżenie meteorologiczne nr 11 (OTWÓRZ)

Ostrzeżenie meteorologiczne nr 4/2019 (OTWÓRZ)

Komunkat meteorologiczny z dn. 21.12.2018r. (OTWÓRZ)

Ostrzeżenie meteorologiczne nr 84 (OTWÓRZ)

Ostrzezenie meteorologiczne nr 79 (OTWÓRZ)

Ostrzeżenie nr 48 powiat mielecki (OTWÓRZ)

Ostrzeżenie nr 34 powiat mielecki (OTWÓRZ)

Ostrzeżenie nr 11 powiat mielecki (OTWÓRZ)

Ostrzezenie nr 20 powiat mielecki (OTWÓRZ)

Ostrzezenie nr 18 powiat mielecki (OTWÓRZ)

Ostrzeżenie nr 3 powiat mielecki (OTWÓRZ)

Ostrzeżenie nr 1 powiat mielecki (OTWÓRZ)

Ostrzeżenie meteorologiczne nr 44 (OTWÓRZ)

Ostrzeżenie meteorologiczne nr 43 (OTWÓRZ)

Ostrzeżenie meteorologiczne nr 34 (OTWÓRZ)

Ostrzeżenie meteorologiczne nr 32 (OTWÓRZ)

Ostrzeżenie meteorologiczne nr 20 (OTWÓRZ)

Ostrzeżenie meteorologiczne nr 15 (OTWÓRZ)

Ostrzeżenie meteorologiczne nr 12 (OTWÓRZ)

Ostrzeżenie meteorologiczne nr 7 (OTWÓRZ)

Ostrzeżenie meteorologiczne nr 6 (OTWÓRZ)

Ostrzeżenie meteorologiczne nr 2 (OTWÓRZ)

Ostrzeżenie meteorologiczne nr 132 (OTWÓRZ)

Ostrzeżenie meteorologiczne nr 116 (OTWÓRZ)

Informacja o huraganie Ofelia (OTWÓRZ)

Ostrzeżenie meteorologiczne nr 109 (OTWÓRZ)

Ostrzeżenie meteorologiczne nr 107 (OTWÓRZ)

Ostrzeżenie meteorologiczne nr 106-1 (OTWÓRZ)

Informacja o niebezpiecznym zjawisku meteorologicznym nr 78 (OTWÓRZ)

Ostrzeżenie meteorologiczne nr 106 (OTWÓRZ)

Ostrzeżenie meteorologiczne nr 103 (OTWÓRZ)

Ostrzeżenie meteorologiczne nr 98 (OTWÓRZ)

Ostrzeżenie meteorologiczne nr 86 (OTWÓRZ)

Ostrzeżenie meteorologiczne nr 85 (OTWÓRZ)

Ostrzeżenie meteorologiczne nr 82 (OTWÓRZ)

Ostrzeżenie meteorologiczne nr 80 (OTWÓRZ)

Ostrzeżenie meteorologiczne nr 69 (OTWÓRZ)

Ostrzeżenie meteorologiczne nr 68 (OTWÓRZ)

Ostrzeżenie meteorologiczne nr 65 (OTWÓRZ)

Ostrzeżenie meteorologiczne nr 63 (OTWÓRZ)

Ostrzeżenie meteorologiczne nr 60 (OTWÓRZ)

Ostrzeżenie meteorologiczne nr 58 (OTWÓRZ)

Ostrzeżenie meteorologiczne nr 54 (OTWÓRZ)

Ostrzeżenie meteorologiczne nr 42 (OTWÓRZ)

Ostrzeżenie meteorologiczne nr 34 (OTWÓRZ)

Ostrzeżenie meteorologiczne nr 28 (OTWÓRZ)

Ostrzeżenie meteorologiczne nr 27 (OTWÓRZ)

Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych 18.01.2017r. (OTWÓRZ)

Ostrzeżenie meteorologiczne nr 13.2017 (OTWÓRZ)

Ostrzeżenie meteorologiczne nr 11.2017 (OTWÓRZ)

Ostrzeżenie meteorologiczne nr 104 (OTWÓRZ)

Ostrzeżenie meteorologiczne nr 99 (OTWÓRZ)

Ostrzeżenie meteorologiczne nr 97 (OTWÓRZ)

Ostrzeżenie meteorologiczne nr 80 (OTWÓRZ)

Ostrzeżenie meteorologiczne nr 78 (OTWÓRZ)

INFORMACJA O NIEBEZPIECZNYM ZJAWISKU Nr I:57 (OTWÓRZ)

Ostrzeżenie meteorologiczne nr 75 (OTWÓRZ)

Ostrzeżenie meteorologiczne nr 70 (OTWÓRZ)

Ostrzeżenie meteorologiczne nr 62 (OTWÓRZ)

Ostrzeżenie meteorologiczne nr 63 (OTWÓRZ)

Ostrzeżenie meteorologiczne nr 60 (OTWÓRZ)

Ostrzeżenie meteorologiczne nr 59 (OTWÓRZ)

Prognoza niebezpiecznych zjawisk 11.07. - 14.07 (OTWÓRZ)

Ostrzeżenie meteorologiczne nr 58 (OTWÓRZ)

Ostrzeżenie meteorologiczne nr 56 (OTWÓRZ)

Ostrzeżenie meteorologiczne nr 55 (OTWÓRZ)

Ostrzeżenie meteorologiczne nr 45 (OTWÓRZ)

Ostrzeżenie meteorologiczne nr 43 (OTWÓRZ)

Ostrzeżenie meteorologiczne nr 42 (OTWÓRZ)

Ostrzeżenie hydrologiczne nr 18 (OTWÓRZ)

Ostrzeżenie meteorologiczne nr 41 (OTWÓRZ)

Ostrzeżenie meteorologiczne nr 39 (OTWÓRZ)

Ostrzeżenie meteorologiczne nr 38 (OTWÓRZ)

Komunikat meteorologiczny nr 1 z dnia 25.05.2016r.(OTWÓRZ)

Informacja o niebezpiecznuym zjawisku nr 11 (OTWÓRZ)

Średnioterminowa prognoza pogody 14.05.2016r.-19.05.2016r.(OTWÓRZ)

Średnioterminowa prognoza pogody 05.05.2016r.-10.05.2016r.(OTWÓRZ)

Informacja o niebezpiecznym zjawisku nr 10 (OTWÓRZ)

Ostrzeżenie meteorologiczne nr 29 (OTWÓRZ)

Ostrzeżenie meteorologiczne nr 23 (OTWÓRZ)

Ostrzeżenie meteorologiczne nr 22 (OTWÓRZ)

Ostrzeżenie meteorologiczne nr 21 (OTWÓRZ)

Ostrzeżenie meteorologiczne nr 11 (OTWÓRZ)

Ostrzeżenie meteorologiczne nr 10 (OTWÓRZ)

Ostrzeżenie meteorologiczne nr 7 (OTWÓRZ)

Ostrzeżenie meteorologiczne nr 6 (OTWÓRZ)

Średnioterminowa prognoza pogody 19.01.2016-24.01.2016 (OTWÓRZ)

Średnioterminowa prognoza pogody 16.01.2016-21.01.2016 (OTWÓRZ)

Średnioterminowa prognoza pogody 15.01.2016-20.01.2016 (OTWÓRZ)

Średnioterminowa prognoza pogody 14.01.2016-19.01.2016 (OTWÓRZ)

Średnioterminowa prognoza pogody 13.01.2016-18.01.2016 (OTWÓRZ)

Średnioterminowa prognoza pogody od 12.01.2016 do 17.01.2016 (OTWÓRZ)

Ostrzeżenie Rządowego Centrum Bezpieczeństwa (OTWÓRZ)

Średnioterminowa prognoza pogody od 01.01.2016 do 06.01.2016 (OTWÓRZ)

Ostrzeżenie meteorologiczne nr 93 (OTWÓRZ)

Ostrzeżenie meteorologiczne 90 (OTWÓRZ)

Ostrzeżenie metorologiczne 89 (OTWÓRZ)

Ostrzażenie meteorologiczne nr 85 (OTWÓRZ)

Zmiana ostrzeżenia meteorologicznego Nr 67 (OTWÓRZ)

Burze z gradem. Ostrzeżenie meteorologiczne nr 73 z dnia 10.08.2015  (OTWÓRZ)

Ostrzeżenie meteorologiczne - Upały - Stopień 3 (OTWÓRZ)

Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 70 z dnia 06.08.2015 - Silne burze z gradem - Stopień 2 (OTWÓRZ)

UPAŁY! Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 67 z dnia 03.08.2015 (OTWÓRZ)

Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 65 z dnia 23.07.2015r. (OTWÓRZ)

UPAŁY! Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 64 z dnia 21.07.2015 (OTWÓRZ)

UPAŁY! Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 59 z dnia 17.07.2015 (OTWÓRZ)

Ostrzeżenie hydrologiczne nr I 19 (OTWÓRZ)

Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 58 (OTWÓRZ)

Komunikat Podkarpackiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska z dnia 6 lipca 2015 r. w sprawie występowania wysokich stężeń ozonu (OTWÓRZ)

Możliwe burze z gradem! Ostrzeżenie meteorologiczne z dnia 6.07.2015 (OTWÓRZ)

UWAGA UPAŁY! Ostrzeżenie meteorologiczne z dnia 3.07.2015 (OTWÓRZ)

Ostrzeżenie meteorologiczne z dnia 15.06.2015 (OTWÓRZ)

Ostrzeżenie hydrologiczne (OTWÓRZ)

INFORMACJA O NIEBEZPIECZNYM ZJAWISKU (OTWÓRZ)

Ostrzeżenie meteorologiczne z dnia 26.05.2015 (OTWÓRZ)

Ostrzeżenie meteorologiczne z dnia 26.05.2015 (OTWÓRZ)

Ostrzeżenie meteorologiczne z dnia 25.05.2015 (OTWÓRZ)

Ostrzeżenie meteorologiczne z dnia 21.05.2015 (OTWÓRZ)

Ostrzeżenie meteorologiczne z dnia 20.05.2015 (OTWÓRZ)

Ostrzeżenie meteorologiczne z dnia 06.05.2015 (OTWÓRZ)

Ostrzeżenie meteorologiczne z dnia 28.04.2015 (OTWÓRZ)

Ostrzeżenie meteorologiczne z dnia 19.04.2015 (OTWÓRZ)

Ostrzeżenie meteorologiczne z dnia 30.03.2015 (OTWÓRZ)

Ostrzeżenie meteorologiczne z dnia 04.03.2015 (OTWÓRZ)

Ostrzeżenie meteorologiczne z dnia 23.12.2014 (OTWÓRZ)

Ostrzeżenie meteorologiczne z dnia 11.12.2014 (OTWÓRZ)

Ostrzeżenie meteorologiczne z dnia 08.12.2014 (OTWÓRZ)

Ostrzeżenie meteorologiczne z dnia 25.11.2014 (OTWÓRZ)

Ostrzeżenie meteorologiczne z dnia 27.10.2014 (OTWÓRZ)

Ostrzeżenie meteorologiczne z dnia 22.09.2014 (OTWÓRZ)

Ostrzeżenie meteorologiczne z dnia 10.09.2014 (OTWÓRZ)

Ostrzeżenie meteorologiczne z dnia 21.08.2014 (OTWÓRZ)

Ostrzeżenie meteorologiczne z dnia 14.08.2014 (OTWÓRZ)

Ostrzeżenie meteorologiczne z dnia 11.08.2014 (OTWÓRZ)

Ostrzeżenie meteorologiczne z dnia 8.08.2014 (OTWÓRZ)

Ostrzeżenie meteorologiczne z dnia 7.08.2014 (OTWÓRZ)

Ostrzeżenie meteorologiczne z dnia 6.08.2014 (OTWÓRZ)

Ostrzeżenie meteorologiczne z dnia 6.08.2014 (OTWÓRZ)

Ostrzeżenie meteorologiczne z dnia 5.08.2014 (OTWÓRZ)

Ostrzeżenie meteorologiczne z dnia 4.08.2014 (OTWÓRZ)

Ostrzeżenie meteorologiczne z dnia 1.08.2014 (OTWÓRZ)