Podkarpacki indeks jakości powietrza

Pod adresem http://powietrze.podkarpackie.pl/ na stronie głównej znajdują się informacje o jakości powietrza na terenie wybranych miast oraz całego województwa podkarpackiego przedstawiane jako Podkarpacki Indeks Jakości Powietrza. Wyboru interesującego obszaru dokonuje się z rozwijanej listy. Indeks prezentowany jest w postaci rozkładu przestrzennego (mapy) oraz piktogramu. Piktogram odzwierciedla wartość indeksu jakości powietrza na przeważającym obszarze (województwa lub miasta). Mapę można powiększyć poprzez kliknięcie. W tabeli zestawiono zalecenia dotyczące zachowania w celu ochrony zdrowia w zależności od klasy indeksu.