Nawalny deszcz (Informacja dla rolników)

Burmistrz Radomyśla Wielkiego zawiadamia, że rolnicy, którzy ponieśli szkody w uprawach rolnych w wyniku nawalnego deszczu, który miał miejsce w dniach 23-24 sierpnia 2021 r. na terenie Gminy Radomyśl Wielki mogą składać wnioski w celu oszacowania strat.

Wnioski należy złożyć w siedzibie Urzędu Miejskiego w Radomyślu Wielkim pokój nr 9 – biuro obsługi w godzinach : 7.30- 15.30. Wniosek powinien być złożony w terminie umożliwiającym oszacowanie strat przez komisję tj. przed zbiorem lub likwidacją uprawy.

Druki wniosku dostępne są do pobrania:

- w Urzędzie Miejskim w Radomyślu Wielkim

- w Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Radomyślu Wielkim

- do pobrania poniżej:

Wniosek producenta rolnego o oszacowanie strat

Klauzula informacyjna dla producenta rolnego

Do wniosku należy dołączyć:

- kopię wniosku o płatności złożonego do ARiMR w roku wystąpienia klęski

- wydruk z Systemu Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt (IRZ) – dotyczy rolników utrzymujących bydło, owce, kozy lub świnie.

Wniosek o szacowanie strat należy wypełnić czytelnie i kompletnie, winien być zgodny z wnioskiem o płatności złożonym do ARiMR.

Wnioski można składać do 10 września br. do godziny 15:30.

26 sierpnia 2021