Harmonogram zebrań wiejskich 2021 r.

HARMONOGRAM ZEBRAŃ WIEJSKICH 2021 R.

W SPRAWIE PODZIAŁU FUNDUSZU SOŁECKIEGO NA 2022 ROK

Lp.

Miejscowość

Data i godzina zebrania wiejskiego

Miejsce zebrania wiejskiego

1.

sołectwo  Dąbie

11.09.2021 r. godz. 18.00

Dom Strażaka

2.

sołectwo Dąbrówka Wisłocka

28.08.2021 r. godz. 18.00

Dom Strażaka

3.

sołectwo Dulcza Mała

28.09.2021 r. godz. 18.00

Dom Strażaka

4.

sołectwo Dulcza Wielka

14.09.2021 r. godz. 18.00

Szkoła Podstawowa

5.

sołectwo Janowiec

10.09.2021 r. godz. 18.00

Dom Strażaka

6.

sołectwo Partynia

17.09.2021 r. godz. 18.00

Szkoła Podstawowa

7.

sołectwo Pień

09.09.2021 r. godz. 18.00

Dom Strażaka

8.

sołectwo Podborze

15.09.2021 r. godz. 18.00

Szkoła Podstawowa

9.

sołectwo Ruda

10.09.2021 r. godz. 18.00

Dom Strażaka

10.

sołectwo Zdziarzec

08.09.2021 r. godz. 18.00

Wiejski Dom Kultury

11.

sołectwo Zgórsko

14.09.2021 r. godz. 18.00

Dom Ludowy

12.

sołectwo Żarówka

13.09.2021 r. godz. 18.00

Dom Strażaka

 
27 sierpnia 2021