Rozporządzenie nr 30/2021 Wojewody Podkarpackiego

Zmieniające rozporządzenie w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń w województwie podkarpackim.
17 września 2021