Obwieszczenie o pierwszej licytacji nieruchomości

Komornik sądowy przy Sądzie Rejonowym w Mielcu w toku uproszczonej egzekucji z nieruchomości podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 15-02-2022 r. o godz. 10:00, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości położonej w Podborzu.

Obwieszczenie o pierwszej licytacji nieruchomości

17 stycznia 2022