Zaproszenie

na Zebranie Delegatów Gminnej Spółki Wodnej

Radomyśl Wielki 2022-04-19

 

ZAPROSZENIE

Zarząd Gminnej Spółki Wodnej w Radomyślu Wielkim uprzejmie zaprasza na Zebranie Delegatów Gminnej Spółki Wodnej, który odbędzie się w dniu 26 kwietnia 2022 roku (tj. wtorek) o godz. 10.00 w sali narad  budynku „Sokół” w Radomyślu Wielkim .

Prosimy o niezawodne przybycie.

Przewodniczący GSW
Bożena Kagan

Porządek obrad Walnego Zjazdu:

  1. Otwarcie Zjazdu
  2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zjazdu
  3. Wybór komisji uchwał i wniosków
  4. Sprawozdanie z wykonania planu pracy za 2021 rok
  5. Dyskusja
  6. Plan pracy na 2022 rok
  7. Podjęcie uchwał
  8.  Wolne wnioski
19 kwietnia 2022