Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii

o wejściu w życie Rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) ustanawiające środki szczególne w zakresie zwalczania chorób w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń.

Treść informacji

Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie Państwowego Inspektoratu Weterynarii w Mielcu: https://www.piw.mielec.pl/

28 kwietnia 2023