Zawiadomienie o całkowitym zamknięciu drogi

w miejscowości Dąbie (Zagrody)

Przedsiębiorstwo Drogowo - Mostowe S. A. z siedzibą w Dębicy jako Wykonawca zadania pn.: „Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Radomyśl Wielki" zawiadamia, że w związku z koniecznością wymiany przepustu w dniu 11.05.2023 r. nastąpi całkowite zamknięcie drogi w miejscowości Dąbie (Zagrody), w godzinach od 8:00-14:00.

Objazd zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu.

Zatwierdzony projekt organizacji ruchu

9 maja 2023