Informacja Burmistrza Radomyśla Wielkiego

na temat sprzedaży końcowej węgla.

Gmina Radomyśl Wielki ogłasza sprzedaż końcową paliwa stałego dla gospodarstw domowych w terminie do dnia 31 lipca 2023 r. w cenie 1 890,00 zł/brutto za tonę.

Mieszkańcy od 10 maja 2023 r. do 30 czerwca 2023 r. mogą składać wnioski o zakup węgla sortu: eko-groszek, orzech i kostka w pokoju nr 5 w godzinach urzędowania.

Szacowana ilość węgla przeznaczona do sprzedaży w gminie według sortu wynosi:

  • eko-groszek – około 9,5 ton
  • orzech – ok 84,0 ton
  • kostka –  ok. 53,0 ton

W związku ze zmianą ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych nowelizacja:

  1. Znosi limit ilościowy przypadający na jedno gospodarstwo domowe,
  2. Umożliwiła zakup węgla przez mieszkańców innych gmin po dołączeniu do wniosku zaświadczenia wójta lub burmistrza o wypłaconym dodatku węglowym lub potwierdzeniu, że główne źródło ogrzewania gospodarstwa domowego jest zgodne z art. 2 ust.1 ustawy o dodatku węglowym.

Wniosek o zakup węgla kamiennego - sprzedaż końcowa

Wniosek o wydanie zaświadczenia uprawniajacego do zakupu węgla w innej gminnie

10 maja 2023