Zawiadomienie o zamknięciu mostu w m. Dąbie

W związku z rozpoczęciem robót budowlanych związanych z przebudową mostu w m. Dąbie w ciągu drogi powiatowej nr 1 181R Radomyśl Wielki – Dąbie – Przeryty Bór w km 3+567 firma REMOST Sp. z o.o. informuje o zamiarze wprowadzenia tymczasowej organizacji ruchu zgodnie z zatwierdzonym Projektem Czasowej Organizacji Ruchu.

Przedmiotowy most w m. Dąbie zostanie zamknięty dla ruchu począwszy od dnia 17 sierpnia 2023r. Ruch samochodowy zostanie skierowany wyznaczonym objazdem, przejście dla pieszych będzie możliwe tymczasową kładką dla pieszych.

O terminie przywrócenia stałej organizacji ruchu powiadomimy osobnym pismem po zakończeniu przebudowy mostu.

W załączeniu Projektem Czasowej Organizacji Ruchu z wyznaczona trasą objazdu.

Projekt Czasowej Organizacji Ruchu

10 sierpnia 2023