HARMONOGRAM ZEBRAŃ WIEJSKICH 2023 ROK

HARMONOGRAM ZEBRAŃ WIEJSKICH 2023 R.

W SPRAWIE PODZIAŁU FUNDUSZU SOŁECKIEGO NA 2024 ROK

Lp.

Miejscowość

Data i godzina zebrania wiejskiego

Miejsce zebrania wiejskiego

1.

sołectwo  Dąbie

20.09.2023 godz.18.30

Dom Strażaka

2.

sołectwo Dąbrówka Wisłocka

05.09.2023 godz.18.30

Dom Strażaka

3.

sołectwo Dulcza Mała

07.09.2023 godz.18.30

Dom Strażaka

4.

sołectwo Dulcza Wielka

27.09.2023 godz.18.30

Szkoła Podstawowa

5.

sołectwo Janowiec

08.09.2023 godz.18.30

Dom Strażaka

6.

sołectwo Partynia

21.09.2023 godz.18.30

Szkoła Podstawowa

7.

sołectwo Pień

22.09.2023 godz.18.30

Dom Strażaka

8.

sołectwo Podborze

14.09.2023 godz.18.30

Szkoła Podstawowa

9.

sołectwo Ruda

13.09.2023 godz.18.30

Dom Strażaka

10.

sołectwo Zdziarzec

15.09.2023 godz.18.30

Wiejski Dom Kultury

11.

sołectwo Zgórsko

19.09.2023 godz.18.30

Dom Ludowy

12.

sołectwo Żarówka

26.09.2023 godz.18.30

Dom Strażaka

13.

m. Radomyśl Wielki

 

28.09.2023 godz.18.30

Szkoła Muzyczna

ul. Ogrodowa 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 sierpnia 2023