Rodzina zastępcza - wspólnota serc

Powiat Mielecki wraz z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Mielcu realizuje kampanię promującą rodzicielstwo zastępcze pod nazwą „Rodzina zastępcza - wspólnota serc".

Kampania ma na celu poszukiwanie kandydatów na niezawodowe i zawodowe rodziny zastępcze. Każde dziecko ma prawo do wychowania w rodzinie, ale niestety nie każde ma to szczęście, by mieć kochającą rodzinę, żyć bez trosk i zmartwień. Na skutek różnych przeciwności losu dzieci muszą opuścić własną rodzinę. Są wtedy kierowane m.in. do rodzin zastępczych. Dzięki nim mają szansę na nowo poczuć się kochanymi.

Plakat promujący rodziny zastępcze

31 sierpnia 2023