Informacja o zamknięciu drogi w miejscowości Dąbie (Zagrody)

Przedsiębiorstwo Drogowo - Mostowe S. A. z siedzibą w Dębicy jako Wykonawca zadania pn.: „Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Radomyśl Wielki" zawiadamia, że w związku z prowadzeniem robót bitumicznych w dniach od 06.09.2023r. do 09.09.2023r. planowane jest całkowite zamknięcie drogi w miejscowości Dąbie (Zagrody) w godzinach od 07:00 do 19:00. Objazd zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu.

Projekt organizacji ruchu

4 września 2023