OSP Radomyśl Wielki partnerem Gminy w projekcie

Burmistrz Radomyśla Wielkiego informuje, że Ochotnicza Straż Pożarna w Radomyślu Wielkim została wybrana w ramach otwartego naboru na partnera w celu wspólnej realizacji projektu unijnego.

 

Projekt dotyczy „Poprawy efektywności systemu ratownictwa na terenie Gminy Radomyśl Wielki poprzez zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego”. Będzie on realizowany w ramach Działania FEPK.02.05 Adaptacja do zmian klimatu, typ projektu: Rozwijanie systemów ratownictwa (zakup sprzętu oraz pojazdów do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zjawisk katastrofalnych lub poważnych awarii chemiczno-ekologicznych), w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021 – 2027 Priorytet FEPK.02 Energia i Środowisko.

Nabór partnera odbył się w oparciu o art. 28a ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (tj. Dz. U. z 2023 poz.1259 z późn. zm.) oraz na podstawie art. 39 ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021 – 2027 (Dz.U. z 2022 poz. 1079 z póżn. zm.).

Burmistrz Radomyśla Wielkiego

Józef Rybiński

8 września 2023