Planowane pomiary pól elektromagnetycznych

Informujemy, że na stronie internetowej: networks.pl publikowane są informacje o planowanych pomiarach pól elektromagnetycznych.

Informujemy, że na stronie internetowej:
https://www.networks.pl/informacje-o-planowanych-pomiarach-pem/
publikowane są informacje o planowanych pomiarach pól elektromagnetycznych realizowanych przez Laboratorium Badań Środowiskowych NetWorkS!

Funkconowanie ww strony jest wypełnieniem zobowiązania opisanego w pkt. 14 załącznika do Rozporządzenia MInistra Klimatu z dnia 17.02.2020 r. (Dz. U. z 2022 r., poz. 2630) w sprawie sposobów dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku.

8 maja 2024