Nieodpłatna pomoc prawna

Stowarzyszenie Sursum Corda realizuje projekt powierzony przez Powiat Mielecki, w ramach którego prowadzimy nieodpłatną pomoc prawną, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz nieodpłatne mediacje.

Celem projektu jest zapewnienie równego dostępu do nieodpłatnej pomocy prawnej na etapie przedsądowym oraz wsparcie mieszkańców w poradzeniu sobie z różnymi, trudnymi sytuacjami życiowymi i formalnymi - przy wsparciu prawników, doradców obywatelskich i mediatorów.

Oprócz świadczenia indywidualnej, darmowej pomocy - prowadzimy także edukację prawną, która zmierza do zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa.

Wśród darmowych materiałów edukacyjnych wyprodukowanych w II kwartale 2024 r. znajdą Państwo m.in.:

- E-INFORMATOR PRAWNY pn. „Odwołanie darowizny”
- E-PORADNIK EDUKACYJNY pn. „Życie na kredycie”
- E-SCHEMAT EDUKACYJNY pn. „Zgon bliskiej osoby”
- KWARTALNIK MŁODZIEŻOWY pn. „Odpowiedzialność obywatelska”
- ARTYKUŁY PRAWNE m.in. z zakresu ogłoszenia upadłości czy zaprzeczenia ojcostwa
- SONDA ULICZNA z zakresu prawa karnego

26 czerwca 2024