"Odkryj swój potencjał"

Informację o możliwości bezpłatnego udziału w projekcie i skorzystania z oferowanego wsparcia

Projekt „Odkryj swój potencjał” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Plus realizowany przez HOG POLSKA Jakub Gibała w partnerstwie z PROACTIVE Dorota Fuglewicz na podstawie Umowy o dofinansowanie zawartej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027 Priorytet 7 Kapitał ludzki gotowy do zmian, Działanie 7.4 Poprawa sytuacji na rynku pracy osób ubogich pracujących oraz odchodzących z rolnictwa

Do udziału w projekcie zapraszamy osoby: pracujące w wieku 15-89 lat, które uczą się/pracują lub zamieszkują na obszarze województwa podkarpackiego są zatrudnione na umowach krótkoterminowych/cywilnoprawnych i/lub są to osoby ubogie pracujące z obszaru województwa podkarpackiego. Warunkiem udziału w projekcie jest również nie otrzymywanie jednocześnie wsparcia w więcej niż jednym projekcie z zakresu aktywizacji społeczno-zawodowej dofinansowanym ze środków EFS+

W ramach projektu oferujemy:

- szkolenia kwalifikacyjne/kompetencyjne

- indywidualne spotkania z doradcą zawodowym

- poradnictwo zawodowe grupowe

- 4–miesięczne staże zawodowe

Dodatkowo zapewniamy: stypendium szkoleniowe, stypendium stażowe, zwrot kosztów dojazdu, zwrot kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7/osobą zależną.

Wszelkie informacje dostępne są na naszej stronie internetowej https://hogpolska.pl/.

Wszystkie osoby zainteresowane udziałem w projekcie "Odkryj swój potencjał" zachęcamy do kontaktu z Biurem Projektu pod numerem 698 693 340.

ulotka projektu "Odkryj swój potencjał"

5 lipca 2024