Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Tarnobrzegu

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Tarnobrzegu informuje, że w związku z odwołaniem od decyzji Burmistrza Radomyśla Wielkiego z dnia 24 czerwca 2022 r. znak: BI.II.6733.11.2022.JJ o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: budowa stacji bazowej telefonii komórkowej MIE7101A na działce nr 1473 położonej w miejscowości Dulcza Wielka, gmina Radomyśl Wielki, dla inwestora P4 Sp. z o. o. została wydana decyzja Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Tarnobrzegu umarzająca postępowanie odwoławcze
6 lutego 2023