Obwieszczenie Burmistrza Radomyśla Wielkiego

o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego pod nazwą "Rozbudowa i przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku szkoły na salę widowiskową w Radomyślu Wielkim przy ul. Ogrodowej"
30 czerwca 2023