BI.I.271.9.2022 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na:

„Dostawa energii elektrycznej dla Grupy Zakupowej Gminy Radomyśl Wielki”
9 listopada 2022