BI.I.271.13.2022 Odpowiedzi na pytania do przetargu na:

„Kompleksowa dostawa paliwa gazowego dla Grupy Zakupowej Gminy Radomyśl Wielki”
10 listopada 2022