BI.I.271.13.2022 Zmiana treści SWZ oraz zmiana terminu składania i otwarcia ofert:

„Kompleksowa dostawa paliwa gazowego dla Grupy Zakupowej Gminy Radomyśl Wielki”
14 listopada 2022