BI.I.271.13.2022 Informacja z otwarcia ofert na:

„Kompleksowa dostawa paliwa gazowego dla Grupy Zakupowej Gminy Radomyśl Wielki”
18 listopada 2022