BI.I.271.14.2022 Informacja z otwarcia ofert:

„Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu”
21 listopada 2022