Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa dostępnego dla mieszkańców powiatu mieleckiego

w związku z realizowanym przez Starostę Powiatu Mieleckiego obowiązkiem sporządzenia listy jednostek nieodpłatnego poradnictwa dostępnej dla mieszkańców powiatu

Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa Powiat Mielecki

Aktualne informacje dotyczące świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej w Powiecie Mieleckim dostępne są na stronie internetowej: https://powiat-mielecki.pl/nieodplatna-pomoc-prawna

12 maja 2021