OFERTY TERENÓW POD INWESTYCJE

Gmina Radomyśl Wielki posiada trzy tereny ujęte w planie przestrzennego zagospodarowania do wykorzystania na działalność produkcyjną, usługową i magazynową. Tereny mogące być wykorzystane do prowadzenia działalności gospodarczej znajdują się w miejscowościach: Radomyśl Wielki (35 ha), Partynia (30 ha) i Podborze (44 ha).
 
Zalety terenów pod inwestycje gospodarcze gminy Radomyśl Wielki:
- położenie w pobliżu drogi wojewódzkiej nr 984 Mielec - Lisia Góra,
- bliskie sąsiedztwo z autostradą A4, niewielka odległość od węzłów autostradowych Tarnów-Północ, Dębica-Zachód i Dębica-Wschód.
- uzbrojenie techniczne (woda, energia elektryczna, gaz, telefony, kanalizacja),
- niewielka odległość od Mielca (9 km do terenu Podborza),
- położenie terenów mało uciążliwe dla zabudowy mieszkalnej.
 

Oferta inwestycyjna – Podborze

Oferta Inwestycyjna – Radomyśl Wielki

Wykaz nieruchomości z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa przeznaczonych do sprzedaży