BOCIANIE GNIAZDA

Dla ornitologów i pasjonatów ptaków bez wątpienia jedną z atrakcji może być obserwacja bociana białego. Te ptaki upodobały sobie gminę Radomyśl Wielki i w niemal każdej miejscowości mają swoje siedliska. Są też wsie, w których jest po kilka bocianich gniazd. Przylatują od lat zadomawiając się w gniazdach na okres wiosenno – letni. Co roku można obserwować jak powiększa się ich rodzinę, a następnie na „bocianich sejmikach” podczas których ptaki gromadzą się w duże, liczące nawet po 50 sztuk stada. Miejsca sejmików ptaki wybierają instynktownie, a żerując nawet przez kilka dni na pobliskich łąkach, przygotowują się do czekającego ich długiego lotu.