IMPREZY KULTURALNE

 

Parada Konna w Żarówce

Parada Konna to przedsięwzięcie powstałe z pasji do koni. Na realizację tej imprezy zdecydowali się Józefa Smagacz, radna Rady Miejskiej i członkini Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Lokalnego w Żarówce, Zofia Sipiora (SnRRL) wraz sołtysem Aleksandrem Mrozem, znanym pasjonatem i hodowcą koni. Stowarzyszenie napisało stosowny projekt o wsparcie finansowe. Pierwsza impreza odbyła się 31 maja 2009 r. w Żarówce. Podczas imprezy można było zobaczyć konie, pojazdy i uprząż konną, ale też wyposażenie dawnych gospodarstw wiejskich - stare dzieże, żarna czy topory. Paradzie Konnej, składającej się z szeregu jeźdźców i bryczek, przewodził sołtys Mróz. W trakcie imprezy każdy mógł znaleźć coś dla siebie. Dzieci bawiły się na zjeżdżalniach, a starsi oglądali pojazdy konne, a także przedmioty używane kiedyś w gospodarstwach, m.in. stare dzieże, żarna, topory czy też uprząż konną przygotowane przez Ryszarda Wnuka. Odbył się też pierwszy amatorski konkurs powożenia. Wygrał Stanisław Jagoda z Żarówki. Na kolejnych miejscach uplasowali się: Jan Pożdzał z Podlesia, Grzegorz Krawiec z Wadowic, Feliks Jaje z Radomyśla Wielkiego i Marian Żytniak z Żarówki, którzy otrzymali pamiątkowe puchary i nagrody rzeczowe.

Zdjęcia z Parady Konnej

Inicjatywa szybko zyskała przychylność ze strony władz gminy z burmistrzem Rybińskim na czele, a następnie powiatu, a później także województwa. Teraz Parada Konna to impreza o zasięgu ponadwojewódzkim, skierowana oczywiście do miłośników zwierząt, a w szczególności pasjonatów koni. Już od dłuższego czasu cieszy się sporym zainteresowaniem, co potwierdza coroczna frekwencja. - Organizując parady konne chcemy pokazywać te piękne zwierzęta, jakimi są konie, dziś już coraz rzadziej widoczne w pejzażu wsi. Co roku staramy się urozmaicać imprezę – mówi Józefa Smagacz.

Rok rocznie impreza rozpoczyna się uroczystym przejazdem zaprzęgów przez Żarówkę, które następnie kierują się na tereny rekreacyjne położone za miejscową szkołą. To tam miały miejsce pokazy kawaleryjskie w wykonaniu członków Stowarzyszenia Kawalerii Konnej w Dobryninie im. 5. Pułku Strzelców Konnych, pokazy kadryla w wykonaniu uczennic ze Szkółki Jeździeckiej Stadniny Koni LUNA, pokaz dżygitówki, czyli sztuki jazdy konnej o charakterze akrobatycznym (popisy akrobatyczne na galopującym koniu składające się np. z wskakiwania na wierzchowca i zeskakiwania z niego), w strojach szlacheckich zaprezentują się członkowie Grupy Rekonstrukcji Historycznej Piast. Nieodzownym elementem imprezy są konkurencje w powożeniu zaprzęgami (konkurs amatorski zaprzęgów parokonnych koni dużych oraz koni małych, konkurs sportowy zaprzęgów parokonnych i sportowy zaprzęgów jednokonnych) oraz parada zwycięzców oraz czempionat klaczy rasy zimnokrwistej, śląskiej i małopolskiej. Paradzie towarzyszyły wystawy ozdobnego ptactwa domowego. Tradycją jest już występ miejscowej kapeli „Żarowianie”. Imprezę kończy zabawa taneczna. W 2018 r. w związku ze stuleciem odzyskania przez Polskę niepodległości 10. Parada Konna w Żarówce miała niepodległościowe akcenty: inscenizacja przekazania władzy wojskowej Józefowi Piłsudskiemu oraz przejazd legionistów i ich Komendanta przez wioskę.

Obecnie organizatorami Parady Konnej są: Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Lokalnego w Żarówce, Rada Sołecka w Żarówce, Okręgowy Związek Hodowców Koni z Rzeszowa, Urząd Miejski w Radomyślu Wielkim, Samorządowe Centrum Kultury i Bibliotek w Radomyślu Wielkim i OSP w Żarówce. Patronat nad imprezą sprawowały m.in.: Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, Powiat Mielecki i Burmistrz Radomyśla Wielkiego, zaś patronat medialny liczne media lokalne i regionalne. Impreza nie miałaby takiego rozmachu, gdyby nie wsparcie licznych sponsorów.

Dni Radomyśla Wielkiego 

to cykliczna impreza, która odbywa się w połowie wakacji. W założeniu impreza ma na   celu propagować sport, a także dawać okazję mieszkańcom do dobrej zabawy w trakcie koncertów. W pierwszym  dniu   Święta miasta i gminy odbywa się  Ogólnopolski Bieg im. Jacka Kozioła na dystansach 20 km, 10 km, 2 km, 1  km, przeznaczony dla wszystkich grup wiekowych. Po tej rywalizacji odbywa się dziecięca spartakiada, w której  najmłodsi rywalizują podczas zawodów sprawnościowych. W trakcie święta Radomyśla Wielkiego nie może też  zabraknąć muzyki, zarówno pierwszego jak i drugiego dnia na scenie występuje wiele zespołów muzycznych, ale    jest też miejsce na zaprezentowanie się lokalnych zespół i wokalistów. Co roku Dni Radomyśla Wielkiego kończy koncert gwiazdy wieczoru, który przyciąga tłumy mieszkańców także z sąsiednich gmin.

 

 

Podkarpacki Dzień Wędliniarza

Rolniczy charakter okolicy, czyste ekologicznie tereny, różnorodność kulturowa, która pozwoliła jeszcze w latach przedwojennych wypracować niepowtarzalne receptury wędliniarskie – zdynamizowały od lat 90 XX wieku, najważniejszą obecnie w gminie gałąź produkcji przemysłowej, którą jest przetwórstwo mięsa. Konsumenci zaczęli coraz bardziej doceniać wyjątkową, regionalną jakość wyrobów wędliniarskich. Istniejące na terenie gminy zakłady przetwórstwa mięsnego sprzedają swoje wyroby tak w kraju jak i poza jego granicami. Można więc śmiało nazwać teren gminy Radomyśl Wielki – Zagłębiem Wędliniarskim. Dla podkreślenia tego faktu, jak też w celach promocyjnych, w połowie lipca 2006 r. odbyła się pierwsza impreza pod nazwą Dzień Wędliniarza. 15 lipca 2007 miała miejsce jej druga edycja, poszerzona o uczestnictwo zakładów mięsnych z całego powiatu mieleckiego. W kolejnych edycjach przedsięwzięcie zaczęło się rozrastać swoim zasięgiem, aż w końcu zyskało miano Podkarpackiego Dnia Wędliniarza. Jego atrakcyjność wzbogaca możliwość darmowej degustacji promowanych produktów mięsnych, a tym samym wyboru tych najlepszych.

 

 

 

 

Dożynki Gminne 

mają przypominać o rolniczych tradycjach regionu. Jest to również impreza cykliczna. Dla pod kreślenia ciężkiej pracy  rolników, ich miejsce ma charakter rotacyjny. W każdym roku, kolejna z miejscowości Gminy jest gospodarzem i  organizatorem  tej ważnej, bilansującej żniwa uroczystości. To kolejna impreza o charakterze religijno – ludowym,  integrująca całą społeczność. Również przy tej okazji ocenie podlega ją wieńce dożynkowe, tym razem  zeprezentowane przez wszystkie miejscowości Gminy. W części artystycznej dominuje folklor i powoli zapominane  obrzędy ludowe.

 

 

 

Podkarpacki Konkurs Wieńca Dożynkowego

to impreza, która odbywa się corocznie od 1995 r. Swoim zasięgiem obejmuje całe województwo podkarpackie. Ocenie podlegają wieńce dożynkowe wyłonione w konkursach gminnych i powiatowych. Kryteria oceny to przede wszystkim: sposób wykonania oraz przekaz artystyczny związany z kulturą danej miejscowości. Głównymi celami konkursu są: upowszechnienie i kultywowanie tradycji obrzędu dożynkowego, jak też promocja i przypomnienie dorobku cywilizacyjnego wsi. Tego typu impreza zapewnia ciągłość powoli zapominanych tradycji ludowych.