MALOWNICZA GMINA

Gmina położona jest na malowniczym Płaskowyżu Tarnowskim - części Kotliny Sandomierskiej. Kilka najwyższych wzniesień znajduje się między Janowcem i Zdziarcema Jastrzabką ( w tym Tarnia Góra - 244,8 m.n.p.m.), skąd biorą początek dopływy Brnia (Upust wraz z Dębą), Potoku Zgórskiego (Dąbrówka) i Jamnicy. Pozostały teren charakteryzuje się lekko falistym ukształtowaniem powierzchni.

Na terenie gminy znajdują się także stawy. Ich łączna powierzchnia wynosi 12 ha, z czego 7 ha to zespół pięciu stawów na Potoku Zgórskim w okolicy Zgórska, które należą do Państwowego Gospodarstwa Rybnego w Kolbuszowej.

Lasy gminne są pozostałością Puszczy Sandomierskiej. Zajmują ok. 2925 ha, tj. ok.19% powierzchni gminy i porastają przeważnie jej zachodnią część. W okolicy Janowca i Dulczy Wielkiej znajduje się duży kompleks leśny "Czarny Las". Dominuje bór mieszany, świeży i wilgotny. Na terenach leśnych oraz łąkach i pastwiskach rośnie kilkadziesiąt gatunków krzewów, roślin zielonych , porostów i krzewinek. Można tu spotkać typowe dla tego środowiska dziko żyjące ssaki oraz kilkanaście gatunków ptaków objętych ochroną.

Dla turysty lubiącego wędrówki po terenach pofałdowanych atrakcyjne jest południe gminy, gdzie do przejścia jest kilka pagórków. Z ich zboczy biją źródła dające początek kilku strumieniom i potokom.

MIEJSCE  WIDOWKOWE

Pod Zgórskiem, za mostem nad Potokiem Zgórskim, na trasie Mielec - Radomyśl Wielki szosa wznosi się na niewielki pagórek (ok.183.8 m.n.p.m.). Z rozwidlenia starej i nowej drogi można podziwiać rozległą panoramę pól Partyni i obszar z Lasem Schabowiec. W dole wije się Potok Zgórski. Na zachodzie widoczny jest kompleks stawów rybnych założonych przez hr. Ledóchowskiego, a po przeciwnej stronie widać kępy drzew parku Osolińskich, gdzie przeddo lat 50. XX w.  stał modrzewiowy dworek kuratorów ekonomicznych Ossolineum, w którym przechowywano zbiory Biblioteki Narodowej zanim zostały wywiezione do Lwowa.

Na północy rozciąga się panorama Wadowic Górnych z górującą wieżą kościoła parafialnego.

Na wschodzie widoczne są zabudowania wioski Zgórsko, wraz ze starym modrzewiowym kościółkiem. Zgórsko leży na krawędzi wzgórza opadającego dość stromo ku południowi.

Teren ten jest podmokły, pełen bagien, stawów i moczarów - w zimie jest to raj dla myśliwych. W kilku stawach widocznych z tego punktu prowadzona jest hodowla ryb.

Punkt widokowy wchodzi w skład Szlaku Miejsc Pamięci Narodowej.