MIEJSCA PAMIĘCI NARODOWEJ

Radomyśl Wielki - w Rynku przy samolocie M-2 znajduje się pomnik lotników Polskich Sił Powietrznych związanych z ziemią radomyską i pomnik poległych podczas II wojny światowej.

- Przy najstarszej, zabytkowej już kamienicy, w której mieszkał por. Zbigniew Matula ps. „Radomyśl”, jest także tablica upamiętniająca tego cichociemnego, oficera Armii Krajowej.

- Przy Szkole Podstawowej w 2012 r. odsłonięto pomnik gen. Władysława Sikorskiego, Naczelnego Wodza Polskich Sił Zbrojnych i premiera Rządu na Uchodźstwie podczas II wojny światowej, który urodził się w powiecie mieleckim i jest patronem szkoły.

Ruda - w Szkole Podstawowej znajduje się tablica pamiątkowa poświęcona Józefowi Gorlachowi, patronowi tej placówki oświatowej. J. Gorlach urodził się w 1891 r. w Złotnikach koło Mielca, z wykształcenia i zawodu był nauczycielem. 1 września 1922 roku został kierownikiem Szkoły Powszechnej w Rudzie. Funkcję tę pełnił aż do aresztowania przez gestapo w 1941 roku.Będąc kierownikiem wiejskiej szkoły dał się poznać jako wielki społecznik. Troszczył się o jak najlepsze wyposażenie szkoły, działał również wśród miejscowej ludności organizując uroczystości patriotyczne, przedstawienia teatralne. Urządził wokół szkoły ogród, sadząc w nim wiele gatunków drzew, propagował ogrodnictwo. Wielką pasją Gorlacha stała się hodowla jedwabników, którą z ogromnym poświęceniem propagował wśród miejscowej ludności. Był również organizatorem Ochotniczej Straży Pożarnej w Rudzie. Dzięki jego staraniom udało się zdobyć strażackie mundury i odpowiednie wyposażenie.

Gdy wybuchła II wojna światowa Gorlach wstąpił w szeregi Związku Walki Zbrojnej, przyjmując pseudonim „Orzeł”. Wkrótce z „Orłem” nawiązał kontakt syn kolegi, Władysław Jasiński „Jędruś”. Szkoła w Rudzie stała się jednym z punktów, gdzie powielano konspiracyjne pismo „Odwet”. Po aresztowaniu w 1941 r., Gorlach więziony był w Rzeszowie i Tarnowie, a w 1942 roku przewieziono go do Oświęcimia. Otrzymał numer obozowy 29710 – tam zginął 19 czerwca 1942 roku. Pamięć Józefa Gorlacha uczczono 27 września 1992 roku odsłaniając na budynku Szkoły Podstawowej w Rudzie pamiątkową tablicę. W 2003 r. z inicjatywy mieszkańców wsi szkole nadano imię Józefa Gorlacha.

Zgórsko - przy miejscowym kościele, na monumencie zbudowanym w 1961 roku, który jest poświęcony Matce Bożej Królowej Polski znajdują się tablice ku pamięci ks. Stanisława Kaczmarczyka - kapelana AK, Ludwika Lonczaka - komisarza Policji Państwowej, więźnia Ostaszkowa, który pochodził z Pnia i ppor. AK Józefa Burego ps. „Dąbal” pochodzącego z pobliskiego Pnia - walcząceg podczas II wojny światowej, uczestnika akcji „Burza”, odznaczonego Krzyżem Armii Krajowej, Odznaką Weterana Walk o Niepodległość, a w uznaniu pracy zawodowej Srebrnym Krzyżem Zasługi.

Podborze - pomnik upamiętniający mieszkańców wsi, którzy podczas II wojny światowej z narażeniem własnego życia ukrywali miejscowego Żyda Leona Siekfrieta (zwanego również Sima Lejzor). Kiedy hitlerowcy odkryli ten fakt, 23 kwietnia 1943 r. spacyfikowali Podborze podpalając 23 gospodarstwa. W 2007 r. odsłonięto tablicę pamiątkową, na której widnieją słowa Richarda Dechmala „Odrobina dobra okazana drugiemu człowiekowi lepsza jest niż cała miłość do ludzkości”. Podniosłym akcentem tego dnia była też modlitwa ekumeniczna ks. Stanisława Niemca (ówczesnego proboszcza parafii Zgórsko, do której należy Podborze) i naczelnego rabina Galicji Edgara Gloga. 

Dulcza Wielka - pomnik upamietniający mieszkańców wsi, którzy na przestrzeni wieków poświęcali się Ojczyźnie walcząc o nią z bronią w ręku czy też służyli jej codzienną żmudną pracą. Odsłonięty został 11 listopada 2013 r.