Dworek Kostórkiewiczów

Dworek Kostórkiewiczów został wybudowany pod koniec XIX wieku. Kilka lat swego dzieciństwa spędził w nim Tadeusz Łomnicki (filmowy pan Wołodyjowski z Potopu), którego ojciec przed wojną był naczelnikiem radomyskiej poczty. Na fasadzie budynku wmurowano pamiątkową tablicę poświęconą osobie wybitnego aktora. W budynku tym mieścił się Urząd Pocztowy.