Informator budżetowy

Udostępniamy informator budżetowy zatytułowany "Skąd mamy pieniądze i na co je wydajemy". Opracowanie to ma umożliwić mieszkańcom uzyskanie informacji o tym jak zaprojektowano budżet bieżący, jak rozliczono budżet w poprzednich latach a także ma pozwolić zrozumieć mechanizm tworzenia budżetu.

Kwestie finansowe związane z budżetem dla większości mieszkańców są całkowicie nieczytelne. Wprawdzie budżet jest dokumentem, z którym może się zapoznać każdy mieszkaniec, ale czytanie go wymaga wiedzy z zakresu finansów. Książeczka w sposób przystępny, czytelny i prosty dostarczy Państwu informacji na temat skąd gmina ma pieniądze i na co poszczególne kwoty są wydawane. Ponadto każdy mieszkaniec będzie mógł dowiedzieć się w jaki sposób planowane są finanse w samorządzie i w jaki sposób może zgłaszać swoje wnioski czy uwagi. Dzięki uzyskanym informacjom będzie można spojrzeć na budżet samorządu jak na swój budżet domowy.