Inne organizacje

STOWARZYSZENIE RAZEM DLA POKOLEŃ W DĄBIU
Dąbie 111, 39-311 Dąbie

 

STOWARZYSZENIE MOTOCYKLOWE MOTO LEWART
Adres: 39-310 Radomyśl Wielki ul. Firleja 30A, tel. 14 681 97 82
Adres poczty elektronicznej: motolewart@gmail.com
Adres strony internetowej: www.motolewart.pl

 

STOWARZYSZENIE „SZKOŁA DLA WSZYSTKICH”
Adres: 39-310 Radomyśl Wielki ul. Kościuszki 2, tel. 14 68 19 683
Adres poczty elektronicznej: sekretariat@zsradomysl.pl
Adres strony internetowej: www.zsradomysl.pl
Nr KRS: 0000 637663, data rejestracji 21.09.2016 r.
Celem Stowarzyszenia jest działalność edukacyjna i kulturalna zwłaszcza w zakresie inicjowania i wspierania inicjatyw społecznych zmierzających do wzbogacania możliwości edukacji i wychowania dzieci, młodzieży i dorosłych. 

 

STOWARZYSZENIE „NASZA GMINA” z siedzibą w Dulczy Małej.
Adres: Dulcza Mała 40 39 – 310 Radomyśl Wielki, tel. 14 681 74 21

 
STOWARZYSZENIE „NASZE MIASTO RADOMYŚL WIELKI”
Adres: Radomyśl Wielki ul. Zbigniewa Matuli 3, tel. 14 666 73 73, tel. kom. 662 102 758
http://naszemiasto.radomyslwielki.pl
andrzejziobron@wp.pl
 
STOWARZYSZENIE INICJATYW LOKALNYCH
z siedzibą w Radomyślu Wielkim, tel. 14 666 72 54
Adres: Radomyśl Wielki ul. Krasińskiego 17
 
STOWARZYSZENIE „ZGÓRSKO AKTYWNA WIEŚ” 
z siedzibą w Podborzu.
Adres: Podborze 175 39-308 Wadowice Górne
 
STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU LOKALNEGO w ŻARÓWCE
Adres: Żarówka 64 
 
STOWARZYSZENIE „ZIEMIA NAD POTOKIEM” w Podborzu
Adres: Podborze 10
 
STOWARZYSZENIE „KU PRZYSZŁOŚCI” w Partyni.
Adres: Partynia 71A
http://kuprzyszlosci.eu/index.php/pol/O-STOWARZYSZENIU
 

STOWARZYSZENIE "PRAKTYCZNA PANI" w Dulczy Małej,

Adres: Dulcza Mała 55
 
STOWARZYSZENIE IMPULS
Adres: 39-315 Ruda 125
impuls.rw@gmail.com
 
STOWARZYSZENIE Z DUCHEM CZASU
Dąbrówka Wisłocka 114A
39-315 Dąbrówka Wisłocka