Współpraca z innymi samorządami

Gmina Radomyśl Wielki świadczy usługi publiczne we współpracy z innymi samorządami (w ramach porozumień, związków, spółek, itp.) tworząc m.in.:

Związek Międzygminny Wodociągów i Kanalizacji Wiejskich w Woli Rzędzińskiej
Międzygminny Związek Zaopatrzenia w Wodę Gmin Radomyśl Wielki i Wadowice Górne
Stowarzyszenie Partnerstwo dla Rozwoju Obszarów Wiejskich Ekonomika - Nauka - Tradycja PROWENT Lokalna Grupa Działania
Związek Gmin Dorzecza Wisłoki 
Agencja Rozwoju Regionalnego MARR S.A. w Mielcu
Tarnowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Tarnowie
Małopolski Rynek Hurtowy S.A. w Tarnowie
Podkarpackie Stowarzyszenie Samorządów Terytorialnych