BI.I.271.14.2022 Ogłoszenie o zamówieniu na zadanie:

„Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu”
10 listopada 2022