OCZEKIWANE RODZAJE INWESTYCJI

Gmina Radomyśl Wielki posiada duże zasoby wykwalifikowanej siły roboczej w zawodach; obróbka metali, krawiectwo, elektryk, pracownik budowlany, pracownik rolny, administracyjno-biurowy.
 
Teren gminy stanowi również duże zaplecze surowcowe w artykuły rolne- drób rzeźny, ziemniaki oraz surowce do produkcji cegły (duże złoża gliny). Stąd oczekiwane przez gmine są inwestycje w następujących gałęziach przemysłu i usług;
- przemysł rolno-spożywczy w tym: przetwórstwo mięsa drobiowego i przetwórstwo ziemniaka,
- przemysł produkcji artykułów metalowych,
- przemysł odzieżowy ,
- przemysł produkcji materiałów budowlanych,
- przemysł produkcji komponentów do biopaliw,
- usług tzw. wolnego czasu: agroturystyka, ośrodki rekreacyjno-sportowe (zalewy wodne).
 
Gmina Radomyśl Wielki zapewnia inwestorom bardzo sprzyjający klimat władz samorządowych oraz wszechstronną pomoc w realizacji inwestycji gospodarczych.